Poster CATTRET CARISMÀTIC 

INTENSA EXPERIÈNCIA DE DÉU

LEMA

“STOP! VIU L’EXPERIÈNCIA"

MARC DOCTRINAL: MT 6, 6-18

En canvi, tu, quan preguis, entra a la cambra més retirada, tanca-t'hi amb pany i clau i prega al teu Pare, present en els llocs més amagats, i el teu Pare, que veu el que és amagat, t'ho recompensarà.

Quan pregueu, no parleu per parlar, com fan els pagans: es pensen que amb la seva xerrameca es faran escoltar. No sigueu, doncs, com ells, que bé sap el vostre Pare de què teniu necessitat abans que li ho demaneu.

 

        “Vosaltres, pregueu així:

santifica el teu nom,Pare nostre del cel,

vingui el teu Regne,

que es faci la teva voluntat

aquí a la terra com es fa en el cel.

Dóna'ns avui

el nostre pa de cada dia;

perdona les nostres ofenses,

així com nosaltres

perdonem els qui ens ofenen;

no permetis

que caiguem en la temptació,

i allibera'ns del mal”.

OBJECTIUS DEL TRET CARISMÀTIC

1. Obrir-nos a l'escolta i diàleg amb Déu.

2. Descobrir a Déu en la vida i disposar-nos a la trobada amb Ell en l'oració.

3. Acollir l'experiència del Consol de Déu en la nostra vida que ens porta a ser consolació pels altres.

4. Valorar la importància de l'experiència de Déu en la vida de Mª Rosa Molas com a fonament de la seva missió consoladora.