L’etapa d’Educació Infantil inclou l’alumnat en edats compreses entre els 3 i els 6 anys.

 El Col·legi Consolació de Ciutadella, durant l’estiu del 2017, va construir aules completament  noves per incloure l’etapa d’Educació Infantil en el centre. Són aules lluminoses, acolorides i grans, distribuïdes de manera que l’alumnat s’hi senti acollit i còmode. Estan comunicades entre elles per tal d’afavorir els ambients d’aprenentatge entre les diferents edats. Disposen de mobiliari adaptat, racons de joc, projectors i sistema d’àudio, i compten també amb bany dins cada aula. Els fillets i filletes gaudeixen també de la sala de psicomotricitat, des d’on potenciem les sessions de psicomotricitat i els circuits d’estimulació.

L’objectiu de l’equip docent d’Infantil és acompanyar i guiar els alumnes en aquesta primera etapa del seu procés d’aprenentatge, tot respectant els diferents ritmes i particularitats, i escoltant les necessitats com a persones úniques que són, per tal d’aconseguir que siguin feliços, es mostrin motivats envers l’aprenentatge i estiguin preparats d’una manera integral per als reptes de la vida, tant pel que fa als coneixements com als valors.