La Comissió de Comunicació del Centre va començar a funcionar el  curs 2017-18, els seus objectius són:

• Organitzar i sistematitzar la comunicació del Centre.
• Continuar impulsant i actualitzant la web i la zona privada, i les xarxes socials.

Per desenvolupar aquests objectius, durem a terme les següents accions:

• Actualitzar la web.
• Propiciar moments de formació: zona privada de curs/ àrees.
• Distribució de tasques entre els membres de la comissió.
• Elaborar un protocol de redacció de notícies.
• Elaborar un protocol de publicació a les xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram