La Comissió de Medi Ambient del nostre centre té com a objectiu crear consciència a la comunitat educativa envers la necessitat de la conservació de la natura i millora de l'entorn social. Volem potenciar la importància en la qualitat de vida i el respecte en el medi ambient fomentant la participació de manera activa per part dels nostres alumnes.

El Centre Nostra Senyora de la Consolació forma part, des de ja fa uns anys, del Programa de Centres Ecoambientals de la Conselleria de Medi Ambient de les Illes Balears, on anualment es reconeix la tasca duta a terme als centres participants.

Per això, tot i tenir unes rutines ambientals ben establertes i instaurades, aquest any realitzarem tutories a l’aula, i com a novetat hem posat en marxa un concurs on a partir d’un Decàleg Mediambiental de Centre, es valora el compliment d’aquest per part de cada aula. Les aules que ho hagin fet millor tindran un guardó que s’exposarà a la porta. A final de curs els que hagin tingut més guardons tindran un premi.