La comissió Etwinning cercar projectes amb centres escolars d’altres països europeus i portar-los a terme en àrees en les quals es fomenta l’aprenentatge de la primera llengua estrangera. D’aquesta manera, l’alumnat té una visió més pràctica i engrescadora de la llengua estrangera. D’altra banda, el nostre alumnat es relaciona amb altres estudiants de diferents cultures i aprèn valors de respecte, tolerància i cooperació.

Els nostres objectius són els següents:
- Dur a terme projectes etwinning a ESO i a EP.
- Millorar la competència en llengua anglesa dels nostres alumnes mitjançant projectes etwinning.
- Conèixer altres cultures i treballar la tolerància a partir d’aquests projectes.
- Descontextualitzar l’àrea d’anglès de l’espai educatiu.