Aprenc amb tu

L'aprenentatge cooperatiu, AC, és el nostre pilar. És una metodologia d'ensenyament i aprenentatge que fomenta el treball en grup basat en la construcció col·lectiva de coneixements i que permet construir junts, aprendre junts, canviar junts, millorar junts. Aquest estil metodològic requereix un canvi, implica una gestió de l'aula diferent, que uneixi estructures on l'alumne sigui el veritable protagonista del seu aprenentatge.
Inclou diverses i nombroses tècniques en què els alumnes treballen conjuntament per assolir determinats objectius comuns dels quals són responsables tots els membres de l'equip.
L'aprenentatge cooperatiu constitueix una opció metodològica que valora positivament la diversitat. La millor manera d'impulsar aquest estil metodològic és mirant les nostres aules com a veritables llocs de convivència. Llocs on aprendre i viure siguin el mateix, on les experiències personals siguin valorades, on puguem utilitzar tant el potencial individual que hi ha a cada alumne com el grupal, per tal de crear continus espais de reflexió, interacció simultània i participació equitativa.