ORGANS UNIPERSONALS:

Directora Titular: Ana Edo Bretó

Cap d’Estudis EP: Marcos Llufriu Sánchez

Directora d’ESO: Francisca Florit Cerda 

Coordinadora de Pastoral: Cristina Martí Roig

Coordinadora de Qualitat: Margarita Janer Marqués

Orientadora: Isabel Durà Pelegrí

Secretaria: Carmen Febrer Asensi

Administradora: Anna Gorrías Pons

EQUIP DIRECTIU:

Directora Titular: Ana Edo Bretó

Cap d’Estudis EP: Marcos Llufriu Sánchez

Directora d’ESO: Francisca Florit Cerda

Coordinadora de Pastoral: Cristina Martí Roig

CONSELL ESCOLAR:

Presidenta (Directora Titular): Ana Edo Bretó

Cap d’estudis EP: Marcos Llufriu Sánchez

Directora pedagògica ESO: Francisca Florit Cerda 

Representants de la Titularitat:      Maria José Betí Amador

                                                           Mª Teresa Marzà Mateu

                                                           Cristina Martí Roig

Representant de l’APIMA: Sandra Carretero Gener

Representants dels professors: Josep Colom Colom

                                                         Antoni Torres Toledo                                                            

                                                         Roser Bosch Moll 

                                                         Roberto Moll Florit

Representants dels pares i mares: Begoña Ogazón Picó

                       Maria Benejam Capella

                   Catalina Luz Coll Pons

Representants dels alumnes: Teresa Torrent Pallicer 

                                                     Alex Arroyo Rodríguez  

Representant del PAS: Carmen Febrer Asensio