Directora Titular: Ana Edo Bretó

Directora d'INF i EP: Eulàlia Cavaller Taltavull

Directora d’ESO: Francisca Florit Cerda 

Coordinadora de Pastoral: Cristina Martí Roig

Administradora: Anna Gorrías Pons

1 Consolació Equip Directiu 2017 18

 

Presidenta (Directora Titular)   Ana Edo Bretó
   
Directora pedagògica d'ESO Francisca Florit Cerda
   
Directora Pedagògica INF - EP Eulàlia Cavaller Taltavull
   
Representants de la Titularitat Maria José Betí Amador
  Mª Carmen Zaragoza Torres
  Cristina Martí Roig
   
Representant de l’APIMA Sandra Carretero Gener
   
Representants dels professors Eloisa León Moll
  Ana Maria Lluch Genestar
  Roser Bosch Moll
  Roberto Moll Florit
   
Representants dels pares i mares Francisca Pons Salort
  Maria Moll Pons
  Gerardo Luis Florit Bosch
   
Representants dels alumnes Àdam Marqués López
  Claudia Puccio Olive
   
Representant del PAS Maria Pilar Coll Coll