RRI Consolació Ciutadella

 

El Reglament de Règim Intern és el document on estan recollits els drets i deures de tots els membres de la Comunitat Educativa, així com, les normes de convivència del centre.

 pdfRRI_Consolació_Ciutadella.pdf

portada pe

 

El nostre Projecte Educatiu recull la Nostra identitat i posa de manifest la manera que tenim d’ entendre l’Educació.

 

pdfProjecte_Educatiu_Ciutadella.pdf

portada caracter propio

 

El Caràcter Propi és un document on es reflexa la Nostra Identitat i la nostra concepció de l’Educació basada en els valors cristians. És el punt de referència que aglutina l’acció educativa de tots els membres de la Comunitat Educativa.

 

pdfCaràcter Propi.pdf