RRI Consolació Ciutadella

 

El Reglament de Règim Intern és el document on estan recollits els drets i deures de tots els membres de la Comunitat Educativa, així com, les normes de convivència del centre.

 pdfRRI_Consolació_Ciutadella.pdf

portada pe

 

El nostre Projecte Educatiu recull la Nostra identitat i posa de manifest la manera que tenim d’ entendre l’Educació.

 

pdfProjecte_Educatiu_Ciutadella.pdf

portada caracter propio

 

El Caràcter Propi és un document on es reflexa la Nostra Identitat i la nostra concepció de l’Educació basada en els valors cristians. És el punt de referència que aglutina l’acció educativa de tots els membres de la Comunitat Educativa.

 

pdfCaràcter Propi.pdf

 

 

 

 

 

TRETS D'IDENTITAT

trets1

trets2