El CC NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ està establint, documentant i implementant un sistema de Gestió de la Qualitat i Millora contínua d’acord amb la norma UNE-EN ISO 9001:2008.

Des de l’any 2010 el centre forma part de la Xarxa d’escoles que treballen en Qualitat a la Conselleria. És l’única escola concertada de Balears que hi forma part.

Aquest Sistema de Gestió pretén:

  • Una millora en els process de gestió del centre per tal d’assolir la màxima eficàcia i eficiència.
  • Una optimització dels recursos humans i materials disponibles.
  • Donar resposta a les necessitats i expectatives de tota la Comunitat Educativa del nostre cent: alumnes, famílies i personal del centre.
  • Augmentar la satisfacció dels nostres alumnes i les seves famílies, el professorat, les institucions públiques i les empreses.